TUT 12

TARA ULTRA TRAIL 12 - NOVA RUTA

TUT 12 (12 km / 650 D+)

Sasvim ozbiljna i zahtevna kratka staza, sa 650 metara uspona na 12 kilometara! Kanjonski deo klisure Rače, izuzetno brz „single track“, pored reke Rače, a potom završni deo do cilja u Bajinoj Bašti.

Kreirana za one koji vole da „lete“ stazom.

#OSETIPLANINU