PRIJAVE ZA TRKU

TARA ULTRA TRAIL

Online prijave se otvaraju 01.01.2024.godine u 00:00, preko sledećeg linka:  PRIJAVE

Osobe mladje od 18 godina na dan trke ne mogu učestvovati na trci TUT 62. Osobe mladje od 18 godina, za učešće na ostalim trkama moraju imati potpisanu izjavu roditelja/staratelja. Osobe mladje od 14 godina mogu učestvovati na trci (izuzev TUT 62km) samo uz pratnju roditelja.

Prijavljujući se za Tara Ultra Trail,  svaki učesnik lično pristaje na sledeće:

  • Izjavljujem da sam pročitao i razumeo pravila trke (dostupna na sajtu taraultratrail.rs)
  • Razumem i slažem se sa svim pravilima navedenim u Pravilima trke
  • Izjavljujem da ću poštovati sva Pravila trke
  • Izjavljujem da sam svestan/svesna svih svojih eventualnih zdravstvenih problema i da oslobađam organizatora bilo kakve odgovornosti za zdravstvene probleme do kojih može doći tokom trke, a koji su nastali zbog moje nepažnje
  • Nakon registracije za trku, ni na koji način neću osporavati bilo koje Pravilo trke

#OSETIPLANINU