PRIJAVE ZA TRKU

TARA ULTRA TRAIL

PRIJAVE

Online prijave se otvaraju 25.01.2022.godine u 00:00, preko sledećeg linka: PRIJAVE

Osobe mladje od 18 godina na dan trke ne mogu učestvovati na trci TUT 66 i na trci TUT 46km. Osobe mladje od 18 godina, za učešće na ostalim trkama moraju imati potpisanu izjavu roditelja/staratelja. Osobe mladje od 14 godina mogu učestvovati na trci (izuzev TUT 66k i TUT 46) samo uz pratnju roditelja.

Prijavljujući se za Tara Ultra Trail, svaki učesnik lično pristaje na sledeće:

  • Izjavljujem da sam pročitao i razumeo pravila trke (dostupna na sajtu www.taraultratrail.rs)
  • Razumem i slažem se sa svim pravilima navedenim u Pravilima trke
  • Izjavljujem da ću poštovati sva Pravila trke
  • Izjavljujem da sam svestan/svesna svih svojih eventualnih zdravstvenih problema i da oslobađam organizatora bilo kakve odgovornosti za zdravstvene probleme do kojih može doći tokom trke, a koji su nastali zbog moje nepažnje
  • Nakon registracije za trku, ni na koji način neću osporavati bilo koje Pravilo trke
25.01.2022.-28.02.2022. 3.200,00
01.03.2022.-31.05.2022. 3.800,00
01.06.2022.-10.06.2022. 4.600,00
25.01.2022.-28.02.2022. 2.900,00
01.03.2022.-31.05.2022. 3.500,00
01.06.2022.-10.06.2022. 4.300,00
25.01.2022.-28.02.2022. 2.500,00
01.03.2022.-31.05.2022. 3.000,00
01.06.2022.-10.06.2022. 3.600,00
25.01.2022.-28.02.2022. 1.500,00
01.03.2022.-31.05.2022. 1.800,00
01.06.2022.-10.06.2022. 2.200,00
PRIJAVE

#OSETIPLANINU