PRAVILA TRKE

TARA ULTRA TRAIL

PRAVILA

Neophodno je da takmičar:

 • Bude potpuno svestan dužine i svih zahteva ove trke i da bude savršeno spreman za nju;
 • Bude u stanju da se suoči, bez pomoći sa strane, sa vremnskim uslovima koji mogu biti izuzetno komplikovani (noć, vetar, hladnoća, toplota, magla, kiša,…);
 • Zna kako da se nosi sa fizičkim i mentalnim problemima nastalim usled prevelikog umora, stomačnih problema, bolova u mišićima i zglobovima;
 • Bude potpuno svestan da uloga organizatora nije da reši takmičaru sve slične problem na koje može naići.

Obavezan je uradjen lekarski pregled, ne stariji od 6 meseci (za  TUT 62km)

 • Izveštaj sa lekarskim pregledom mora se dostaviti organizatoru do 15. juna 2023.godine. (organizator prihvata lekarski izveštaj poslat putem e-maila i poštom na adresu).

Takmičari mladji od 18 godina na dan trke, ne mogu učestvovati na trci TUT 62km. Takmičari mladji od 18 godina na dan trke (za učešće na drugim trkama), moraju obezbediti saglasnost roditelja.

Takmičari mladji od 14 godina na dan trke, mogu učestvovati samo u pratnji roditelja.

Svi takmičari moraju potpisati Izjavu o preuzimanju odgovornosti u takmičarskom centru (obavezno poneti ličnu kartu).

Organizator zadržava pravo spajanja ili otkazivanja trke u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih takmičara (minimalno 20 kompletiranih prijava).

 1. Posuda za vodu od najmanje 1 litar zapremine (TUT 62 i TUT 28)
 2. Čaša za vodu/posuda za vodu (obavezna za sve staze)
 3. Mobilni telefon (preporuka: smartphone): takmičar mora biti dostupan u bilo koje vreme pre, za vreme i posle trke (obavezno uneti u memoriju broj telefona organizatora za hitne slučajeve, ne prikrivajte vaš broj prilikom poziva i obratite pažnju da vam baterija bude puna na startu trke). Preporučujemo nošenje eksterne baterije (obavezan za sve staze)
 4. Lampa sa rezervnom baterijom (za TUT 62km). Preporuka: jačina od minimalno 200 lumena za glavnu lampu
 5. Astro folija (TUT 62km)
 6. Pištaljka
 7. Zaštitina jakna – nepromočiva i protiv vetra (TUT 62km)
 8. Zaliha hrane (TUT 62km)

Preporučena oprema u slučaju ekstremno toplog vremena

 1. Naočari za sunce
 2. Zaštitna krema (preporuka: minimalno zaštitni faktor 50)
 3. Zaliha vode od najmanje 2 litra

Ostala preporučena oprema

 1. Štapovi – posebno u slučaju kiše I klizavog terena
 2. Vazelin ili neka druga krema
 3. GPS sat
 4. Komplet prve pomoći

Ukoliko izaberete da ponesete štapove, obavezni ste da ih nosite celom rutom trke. Zabranjeno je da startujete bez štapova i da ih uzmete tokom trke. Zabranjeno je smestiti štapove u drop bag.

Strogo je zabranjeno da ostavljate smeće (tube, kesice, plastiku,…) duž staze. Kese za smeće će biti dostupne na svakoj okrepnoj stanici.

Takmičari su dužni da sa sobom nose svoje smeće sve do prve okrepne stanice na kojoj ga mogu baciti. Obavezno je pratiti markiranu stazu, bez skraćivanja iste, kako se ne bi izazvalo dodatno oštećenje prirodne sredine.

Jedno od osnovnih pravila same trke je da je takmičar tokom trke polu-autonoman. To znači da ima kapacitete da bude autonoman između dve okrepne stanice.

Takmičar tokom cele trke mora imati uz sebe svu obaveznu opremu. Takmičar opremu nosi u rancu koji je obeležen prilikom preuzimanja startnog paketa I startnog broja I ne sme biti zamenjen tokom trke. U bilo kom tremutku trke sudija na stazi ima pravo da utvrdi verodostojnost ranca I njegov sadržaj.

Na okrepnim stanicama organizator obezbedjuje vodu I hranu koja se konzumira na licu mesta, kao I vodu za dopunu boca ili meha za hidrataciju. Takmičar mora voditi računa da, u trenutku napuštanja okrepne stanice, ima dovoljnu količinu vode I hrane do sledeće okrepne stanice.

Pomoć pratioca (člana pratećeg tima) je dozvoljena samo na unapred predviđenim okrepnim stanicama I to u prostoru predviđenim za tu svrhu. Pomoć takmičaru pruža isključivo jedan član tima.

Zabranjeno je pratiti takmičara na bilo kom delu staze od strane osobe koja I sama nije takmičar, izuzev u zoni okrepne stanice, na delu rute koji je posebno obeležen.

Startni broj se mora nositi na grudima ili stomaku I mora biti stalno I potpuno vidljiv tokom cele trke. Mora biti postavljen na spoljašnji sloj odeće I ne sme biti pozicioniran na nozi ili rancu.

Svaki takmičar dobija kesu od 30 litara sa svojim startnim brojem. Nakon što u nju smesti opremu po svom ličnom izboru, predaje je organizatoru. Tranzit torba će od strane organizatora biti preneta na tranzitnu stanicu. Pri dolasku u tranzitnu stanicu, takmičar je dužan da preuzme svoju tranzitnu torbu. Kada napušta tranzitnu stanicu, obavezan je da lično vrati tranzitnu torbu na predviđeno mesto. Tranzitne torbe se nakon trke vraćaju u zonu cilja.

Samo tranzitne torbe obezbeđene od strane organizatora će biti transportovane. Štapovi nisu dozvoljeni u tranzitnim torbama. Sadržaj tranzitne torbe se ne proverava, ista se ne otvara od strane organizatora I neće se uvažavati nikakvi prigovori takmičara na sadržaj tranzitne torbe prilikom njenog preuzimanja nakon trke. Ne preporučuje se ostavljanje bilo kakvih vrednosti u tranzitnu torbu.

Organizator obezbeđuje čvrstu i tečnu okrepu (osveženje) na trasi trke. Organizator obezbeđuje I dovoljne količine vode za dopunu boca I mehova za hidrataciju takmičara. Takmičari moraju voditi računa da pri napuštanju okrepne stanice imaju dovoljne količine vode I hrane do sledeće okrepne stanice.

Evidentiranje prolaza trkača je obavezno na svim okrepnim stanicama. Na stazi će biti raspoređene I neočekivane kontolne tačke sa sudijama. Njihova lokacija neće biti objavljena od strane organizatora.

Ruta je obeležena sa PVC trakama postavljenim na okolno drveće ili zastavicama pobodenim u zemlju.

Zbog bolje orijentacije noću, markacije će biti dopunjene sa komadima reflektujućeg materijala.

UPOZORENJE: Ukoliko ne naiđete na markaciju duže od 100-200 metara, obavezno se vratite na poslednju pored koje ste prošli.

Gorska služba spašavanja I mobilni medicinski tim će biti na stazi tokom trajanja trke.

Svaki takmičar mora pomoći svakoj osobi koja se nađe u opasnosti I obavestiti službu za bezbednost.

S obzirom na karaker trke I karakteristike terena, takmičar će možda morati da čeka pomoć duže nego što bi očekivao. Sigurnost I komfor takmičara u takvim situacijama zavisi od opreme koju nosi sa sobom.

Takmičar mora ostati na markiranoj ruti bez obzira na sve, čak I ukoliko je neophodno da spava izvesno vreme.

Maksimalna vremena za koje takmičar mora završiti celu rutu trke su:

 • TUT 62 km – 16 časova
 • TUT 28 km – 7 časova
 • TUT 12 km – 3 časa

Vremensi limiti će takođe biti raspoređene i na ruti trke. Vremenske rampe su proračunate tako da omoguće takmičarima da završe trku u okviru maksimalno dozvoljenog vremena, uzimajući u obzir eventualna zaustavljanja (radi odmora, ishrane,…). Kako bi mogao da nastavi trku, takmičar mora napustiti kontrolnu tačku sa vremenskom rampom pre isteka vremena predviđenog za tu kontrolnu tačku (bez obzira kada je došao na kontrolnu tačku).

Takmičar koji završi trku, dobija finišersku medalju.

Izuzev u slučaju povrede, takmičar je obavezan da odustane isključivo na kontrolnoj tački. O tome mora obavestiti osobu zaduženu za kontrolnu tačku. U slučaju da odluku o odustajanju donese između dve kontolne tačke, takmičar je dužan da nastavi sa kretanjem do naredne kontrolne tačke. U slučaju povrede, takmičar je dužan da o istoj obavesti službu za bezbednost organizatora ili usmeri nekog od takmičara da obavesti nadležnu osobu na sledećoj kontrolnoj tački.

 1. Kraćenje staze na bilo koji način
 2. Nedostatak obavezne opreme
 3. Odbijanje pregleda obavezne opreme od strane sudije
 4. Isključen mobilni telefon
 5. Nepoštovanje ostalih (organizatora ili trkača)
 6. Nepružanje pomoći takmičaru koji je u problem (u slučaju nužde)
 7. Pomoć od strane osobe koja nije takmičar
 8. Kretanje (praćenje) od strane osobe koja nije takmičar van dozvoljene zone
 9. Varanje na trci (korišćenje prevoza bilo koje vrste, zamena startnog broja…)
 10. Zaklonjen ili nepropisno postavljen startni broj
 11. Prolazak mimo predviđenog prolaza na kontrolnoj tački
 12. Polazak sa kontolne tačke nakon isteka predviđenog vremena

Organizator ima pravo da koristi sav foto I video materijal nastao na trci. Samo organizator može preneti pravo korišćenja foto I video materijala na medije.

#OSETIPLANINU